Controle van pacemaker en defibrillator

Het hart, het kloppende centrum van ons lichaam, kan soms wat extra hulp nodig hebben. Gelukkig hebben medische innovaties zoals pacemakers en defibrillatoren veel levens gered en verbeterd. Maar, net als elk geavanceerd apparaat, hebben ook deze hulpmiddelen regelmatige controles nodig om hun optimale werking te garanderen.

Wat zijn pacemakers en defibrillatoren?

Pacemakers
Elektronische apparaten die kleine elektrische impulsen naar het hart sturen om het te helpen in een normaal ritme te kloppen. Ze zijn vooral handig voor patiënten met trage hartritmes.
Defibrillatoren
Apparaten die een elektrische schok kunnen afgeven om gevaarlijk snelle hartritmes te stoppen en naar een normaal ritme terug te brengen.

Waarom zijn regelmatige controles noodzakelijk?

Batterijduur
Net zoals de batterij in een horloge of smartphone, kan de batterij van een pacemaker of defibrillator na verloop van tijd leeg raken. Door regelmatige controles kan de cardioloog de batterijstatus monitoren en zo nodig vervangingen aanbevelen.
Apparaatfunctie
Het is essentieel om de werking van het apparaat te controleren om ervoor te zorgen dat het nog steeds naar behoren functioneert en de juiste impulsen of schokken geeft wanneer dat nodig is.
Detectie van afwijken
Door het apparaat te controleren, kan de cardioloog ook afwijkingen detecteren die erop kunnen wijzen dat er iets mis is met de draden of het apparaat zelf.
Programmering
Naarmate de gezondheid van de patiënt verandert, kan het nodig zijn om de instellingen van het apparaat aan te passen. Controles bieden een gelegenheid om de programmering te herzien en aan te passen aan de huidige behoeften van de patiënt.

De controle van een pacemaker of defibrillator is over het algemeen snel en pijnloos. De cardioloog plaatst een programmeerkop over het apparaat, die verbonden is met een computer. Deze computer leest vervolgens de informatie uit het apparaat en stelt de arts in staat de functionele status te controleren en eventuele wijzigingen in de programmering aan te brengen.


Cardiologie
Dr. Kristel Wauters en Dr. De Sonville
Copyright © 2024 - All Rights Reserved.